Hea lapsevanem

Pärnu linnas määrab lapsele elukohajärgse põhikooli Pärnu linnavalitsuse haridusosakond, kasutades selleks e-keskkonda ARNO. Kool määratakse lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks eraldi avaldust esitama. Aluseks võetakse lapseelukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. Programm ARNO lähtub koolitee pikkusest ja õppekohtade arvust koolis. Elukohajärgsesse kooli määramisel arvestatakse lapse elukohta ja rahvastikuregistri sissekande aega. Kool määratakse lapsele, kes on käesoleva aasta 1. septembrist koolikohustusliku eas, ehk, kes on enne jooksva aasta 1. oktoobrit saanud seitsmeaastaseks (sünniajaga 01.10.2012-30.09.2013.)

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil elektroonilise programmi ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis teeb vanem ARNO keskkonnas elukohajärgseks kooliks määratud kooli vastuvõtu taotluse ning saab seejärel vajalikud dokumendid kooli edastada. Juhul kui koolivalik ei ole vanemale sobiv on võimalik teha kuni 10 aprillini ARNOs taotlus kooli muutmiseks. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.

 

Kuidas siseneda ARNO süsteemi ja milliseid toiminguid süsteemis teha? Kuidas haridussüsteem ARNO lastele koolikohad määrab? Kuidas kinnitada koolikoht või teha taotlus koolikoha muutmiseks? Kuidas taotleda ARNOs koolimineva lapse toetust? Kuidas toimida siis kui laps läheb varem kooli? ….. Neile ja paljudele teistele küsimustele anname vastused I klassi minevate laste lapsevanemate koolitusel, kuhu ootame 2020 aasta sügisel I klassi minevate laste vanemaid.

 

ARNO kasutamise koolitused 2020/2021 õppeaastal I klassi mineva lapse vanematele:

12. veebruaril kell 17:30 Pärnu Keskraamatukogu suures saalis.

17. veebruaril kell 17:30 Audru Koolis

18 veebruaril kell 17:30 Paikuse Põhikoolis

19 veebruaril kell 17:30 Tõstamaa Keskkoolis

 

Lisainfot koolide määramise kohta leiate linna kodulehelt.

https://parnu.ee/linnakodanikule/haridus/uldharidus/kooli-vastuvott

Pärnu haridusteenuste haldamise süsteem ARNO https://arno.parnu.ee/

 

Küsimuste korral palun pöörduda

arnoinfo@parnu.ee