Erasmus+ õpirände projekt “Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste ja õpetajate õpiränded rahvusvaheliste kogemuste, teadmiste ja oskuste omandamiseks”

Möödunud aasta novembrikuus osalesid õpetajad Eve, Kadi, Klaarika, Liliana, Ott ja Piret H Erasmus+ projekti “Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste ja õpetajate õpiränded rahvusvaheliste kogemuste, teadmiste ja oskuste omandamiseks”

raames täienduskoolitusel Maltal. (Project: Short-term mobilities of pupils and teachers of Pärnu Vanalinna Põhikool to acquire international experiences, knowledge and skills.)

Kursusel „The Teacher Refresher course and Introduction to CLIL“ käsitleti erinevaid teaduspõhiseid metoodikaid, mida rakendades on võimalik õpilasi ainetunnis aktiviseerida ning arendada seeläbi ka nende loovust.

Kursuse ülesehitus oli õppijat kaasav ning teooria vaheldus praktikaga. Selline korraldus võimaldas osalejatel õpitavat koheselt ise katsetada ja aru saada, mida õpilane võib tunnis tunda. Individuaalse tegevuse, rühmatööde ning ühiste arutelude käigus sai selgemaks kuidas keegi saaks käsitletut just oma ainetunni kontekstis rakendada.

Õpirände üheks osaks oli kohalike koolide külastamine ja nii õnnestus projektiosalistel näha, kuidas toimub õppetöö kohalikus Sacred Heart kirikukoolis, mis jaguneb kahe õppehoone vahel. Kooli ühes majas toimub õppetöö 1.-6. klassidele ehk õpilastele vanuses 5-10 aastat. 11-16 aastased õpilased õpivad kooli teises majas. Kooli õppima pääsemine eeldab õnne, sest õpilased võetakse esimesse klassi vastu loosi teel. Juba kooli pääsenud liiguvad vanemaks saades automaatselt ühest majast teise ning katseid ei korraldata.

Projektireis Maltale oli osalejatele igati kasulik. See võimaldas neil praktiseerida inglise keelt, avardas silmaringi, toetas uute kontaktide loomist ning loomulikult andis uusi erialaseid teadmisi, et õpilasi veel paremini nende õppetöös toetada.

Projekti toetavad: Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse Agentuur