7.a klass käis RMK külastuskeskuses Kablis

Sellel õppekäigul olid lõimitud väga erinevad ained, nt geograafia, bioloogia, loodusõpetus, matemaatika, kehaline kasvatus, karjääriõpetus. Õppisime linde, Läänemerd, kalu, merikarpe, taimi, ronisime vaatlustorni otsa ja tutvusime linnuteadlase Jaagu tööga. Kõik oli väga õpetlik ja vastuvõtt väga sõbralik.