Digipööre innustab nii õpilasi kui õpetajaid

Pärnu Vanalinna põhikool on üks kaheksast Eesti koolist, kes valiti tänavu osalema kooliuuendusprogrammis Digipööre. Kool, kes teeb muutuse digitaalse tuleviku poole kõige edukamalt, saab aasta lõpul auhinnaks 10 000 euro väärtuses digiseadmeid.
Pärnu Postimees sattus Vanalinna põhikooli digivahetunni ajal, kus õpetajad jagavad üksteisele kogemusi digiseadmete kasutamisel ja põnevaid mobiilseadmete äppe.
Sellist elevust, kui digivahetunni ajal Vanalinna kooli õpetajatetoas, pole varem kohanudki. Käes nutitelefonid ja tahvelarvutid ning särasilmi ja elevil nagu esimese klassi õpilased esimesel koolipäeval, studeeriti uut ja põnevat äppi, mida tutvustas õpetaja Anne Kaare. Kuna vahetund on lühike ja aega napib, püüti võtta omavahelisest kogemuste vahetamisest viimast.
Õppetaja Kaare rääkis, et kui ta esimest korda tahvlid ja nutitelefonid klassis kasutusele võttis, oli vahva vaadata laste positiivset reaktsiooni, ja leidis, et sellest on õppetöös väga suur kasu. „Nad pingutavad tunduvalt rohkem, õpivad ja otsivad ning kasutavad selleks nutiseadmeid, mis olid enne meil keelatud,“ sõnas Kaare.
Laste innukust digiseadmete abil uute teadmiste omandamisel oli toimetuse rahval võimalik jälgida vahetult enne digivahetundi toimunud 4.a klassi eesti keele tunnis, kus toimus parajasti tunnikontroll, mida tehtii nutiseadmete kaasamisel. Vahva oli vaadata, et õpilased tahtsid ennast üha rohkem proovile panna ja nõudsid küsimusi aina juurde.
Täna Vanalinna põhikooli külastanud Digipöörde koolitusjuht Mart Laanpere kiitis kooliperet väga ja ütles, et võrreldes kevadega on nad astunud suure-suure sammu edasi.
Laanpere jutu järgi valiti Digipöördes osalevad pilootkoolid välja kevadel konkursi alusel. Sellel aastal osaleb programmis kaheksa esimest pilootkooli ja järgmisel aastal juba 12.
Digipööre on Samsungi algatatud koolide digitulevikuks ettevalmistamise programm ja selle eesmärk on õpetada koole kasutama digitaalseid seadmeid õppetöös tulemuslikumalt.
Digipöörde all peetakse silmas personaalsete nutiseadmete laiapõhjalist ja igapäevast rakendamist eri õppeainete õppetöös. Pilootkoolid saavad ise otsustada, kas võtavad digipöörde ette ühe kooliastme, ainevaldkonna või õppesuuna raames.
„Viie kuu jooksul koolitame ja nõustame koole, et nad oleksid võimelised oma koolis ise tegema sellise muutuse, mis just nende koolile kõige paremini sobib,“ selgitas koolitusjuht Laanpere.
Vaata videod: http://www.parnupostimees.ee/2936417/video-digipoore-innustab-nii-opilasi-kui-opetajaid