Distantsõpe

Alates 14.12.20 toimub Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste õppetöö distantsilt, erandina jätkub tavapärane õppeöö eri- ja tõhustatud toe õpilaste klassides.

Distantsõpe toimub tunniplaani järgsel. Kõik juhised õppetöö korralduse, juhendamise ja õpiülesannete kohta edastatakse õpilastele Stuudiumi vahendusel.