Eesti keele ja ajaloo nädal 6.-10.märtsini.

Nädala üritused:
  • Etteütlused klassides
  • Viktoriin Eestimaa ajaloost ja tänasest päevast
  • Kirjandusviktoriin.
 Iga klassi nutikamatele tänukirjad. Läbi viiakse aineõpetaja  tundide ajal.
  • Reedel 14.15 aulas kohtumine näitleja Sander Rebasega.
  • 14.märtsil 1.tunni ajal keelepäeva tähistamiseks kogunemine algklassidele,
  • 14.märtsil  2.tunni ajal keelepäeva tähistamiseks kogunemine vanema astme õpilastele.
Osalemise kogunemisel otsustab klass koos aineõpetajaga.