eTwinning Vanalinna koolis

Kooliga seotud inimeste hulgas ei ole vist kedagi, kes ei oleks kuulnud sellisest keskkonnast nagu eTwinning. Paljude inimeste tarbeks tuleks ehk siiski selgitada, et tegemist on tasuta ja turvalise platvormiga Euroopas, kus õpetajad saavad sidemeid luua, koostööprojekte arendada ja ideid jagada.
Sel kevadel tähistas eTwinning suurejooneliselt ja üleeuroopaliselt oma kümnendat aastapäeva. Pärnu Vanalinna koolis on eTwinningu projekte korraldatud niisama kaua, kui see platvorm on eksisteerinud. Sel õppeaastal osalesime kahes pikemas eTwinningu projektis, multiprojektis „Tervisepäev meie koolis“ ja tähistasime jõudumööda platvormi ümmargust sünnipäeva.
Märtsikuus Maltal Gozol toimunud rahvusvahelise seminari tulemuseks oli projekt „Healthy lifestyle“, milles osalesid kooli 4.b klassi õpilased. Projektiga oli seotud viis riiki ja projektitegevused olid väga mitmekesised: lapsed koostasid tervislikke menüüsid, valmistasid hommikusööki, tegid reisi ökoloogilise toidu tootmisega seotud turismitallu, edendasid tervist mängude ja tegevustega kevadises Pärnus ning Soomaal. Samasugune tegevus käis Poolas, Maltal, Bulgaarias ja Türgis. Loodame analoogilise projektiga järgmisel sügisel jätkata.
Multiprojektis osalesime esimest korda. Projekt oli kavandatud tähistama ülemaailmset tervisepäeva 7. aprillil. Projektitegevused toimusid vaid ühe nädala jooksul ja lõpptulemuseks oli fotki keskkonda loodud kollaažikogumik: http://public.fotki.com/etwinning/multiprojekt/
Projektiga „Neli aastaaega meie koolis“ liitus kool septembris 2014. Kaasatud olid kõik Vanalinna kooli seitsme- kuni üheksa-aastased õpilased 1.–3. klassidest, kaasa arvatud hariduslike erivajadustega lapsed. Projekt oli seotud nelja aastaajaga ja näitas, kuidas me neid eri riikides tähistame. Iga aastaajaga seondus mingi teema: pidustused koolis, loodus, toit, mood, festivalid ja tunnivälised tegevused, mida koolid said valida. Projektis osales 12 riiki.
Eesmärk oli joonistuste, meisterdustööde ja esitlustega väljendada laste mõtteid ja tegemisi ning näidata aastaaegade kaudu koolielu, saada teadmisi koolielu kohta nii oma kui ka teistes riikides.
Meie kooli lapsed joonistasid, meisterdasid, osalesid töötubades, esinesid laulu ja tantsuga. Joonistati tahvelarvutiteski. Seda kõike tehti kunsti- ja tööõpetuse tundides, aga ka muusikatundides, pärast tunde ja kooliüritustel. Lapsi aitasid ettevalmistustel klassiõpetajad. Projekti käigus ei unustatud ka eTwinningu 10. aastapäeva tähistamist, selleks õpiti eraldi õhupallidega tants.
Mida sellelaadsed projektid lastele annavad? Kindlasti vaheldust tavapärasest koolirutiinist ja rahvusvahelise suhtlemise kogemuse. Avarduvad silmaring ja maailmapilt ning kohati tekib tunne, et oled reisimata reisil käinud.