Pärnu Vanalinna Põhikoolis tegutseb arvukalt huviringe, mis pakuvad õpilastele erinevaid eneseharimise võimalusi. Õpilastel on võimalus sisukalt oma vaba aega veeta professionaalsete juhendajate ringitundides.

Majandusõpetust on võimalik õppida 1., 4. ja 7.klassis.
Kellele meeldib muusikaga tegeleda, saavad laulda mudilas-ja lastekooris ning pillimängu õppida akordioni- ja puhkpilliringis. Kunstihuvilised saavad kätt harjutada kunstiringis ja raamatuhuvilised lugemispesas.
Kellele aga meeldib vabal ajal spordiga tegeleda saavad kaasa lüüa spordiringides.
Näiteringis on võimalik õppida näitlejameisterlikkust ja esineda näitemänguga kogu kooliperele ning ka meie külalistele. Arvutihuvilistel on võimalik õppida informaatikat ja programmeerimist.
Emakeeleringi õpilased toimetavad kooli ajalehte „Kuller“, õpivad näitemängu ja esinevad kooli üritustel.
Raamatukogu juures tegutseb õpioskuste ring, kus õpilased saavad infootsingute oskusi ja teadmisi.