Jälgi meie tegevusi Facebookis

TLÜ Õpioskuste arendamise programm 2018/2019

Pärnu Vanalinna Põhikool kandideeris ja sai võimaluse osaleda TLÜ projektis “Õpioskuste arendamise programm”.
Programmis omandab õpetajate meeskond teadmised ja oskused õpilaste õpioskuste arendamiseks. Eve Kikase ja Piret Soodla juhendamisel rakendavad õpetajad teaduspõhiseid õppemeetodeid oma klassiruumis ning õpivad koostöös looma õpioskusi arendavaid õppematerjale.
Tallinna Ülikooli Tulevikukooli programm toetab paralleelselt kooli juhtkonda õpetajate uute tööpraktikate juurutamisel, edasikandmisel ning jätkusuutlikkuse kindlustamisel.