Õpilaste arv klassiti on nähtav haridussüsteemi haldamise süsteemis Arno.

 Sisene süsteemi ARNO