Joonistusvõistlus ja fotokonkurss

Vanalinna Põhikooli joonistusvõistlus
KESKKONNADETEKTIIVID

MÄRKA OHTUSID LOODUSELE!

Tänapäeval ei oodata kunstnikult enam lihtsalt “ilusate piltide” tegemist. Kunstniku roll on osutada valupunktidele, pöörata tähelepanu sellele, mis valesti.
Mõtle Sinagi, mis on halvasti meid ümbritsevas keskkonnas. Kas oled märganud, et inimene käib tihti väga hoolimatult ringi loodusega? Saastab õhku, mida hingab, reostab vett, mida elamiseks vajab, viskab oma prügi kaunisse metsatukka, põletab kulu, mis on koduks paljudele putukatele…

Joonista pilt mõnest keskkonnavaenulikust teost, olukorrast, kus inimene on olnud ohuks loodusele, siis saavad teisedki teada, mis just Sinule muret on teinud! Nii aitad pöörata tähelepanu väga tähtsale probleemile.
Joonista oma töö A-3 formaadis paberile. Tehnika – värvipliiatsi-  või rasvakriidijoonistus.
Et teemaga edasi tegeleda, võta osa ka samateemalisest FOTOKONKURSIST.  Jäädvusta meid ümbritseva keskkonna valupunktid ka fotokaameraga ja saada aadressil: parnuvanalinnpk@gmail.com.

  • Maksimaalselt võib üks osaleja konkursile saata 3 fotot.
  • Foto juurde tuleb lisada pealkiri, lühike kirjeldus ning info pildistamise koha ja aja kohta. Samuti tuleb lisada autori ees- ja perekonnanimi ning klass.
  • Foto peab olema JPG formaadis.

Hinnatakse kolme eri gruppi: 1- 3.klass; 4.-6.klass ja 7.-9. klass. Igast vanuseklassist valitakse välja võidutöö ning ka teise ja kolmanda koha foto/joonistus.
Mõlema konkursi tähtaeg on 24.aprill. Võitjad kuulutatakse välja 30.aprillil.
Võistlused on üks osa Pärnu Vanalinna Põhikooli keskkonnahariduslikust projektist “Keskkond ja mina”, mida rahastab KIK.