Keskkonnateadliku käitumisharjumuse kujundamise projekt "Keskkond ja mina"

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste keskkonnateadliku käitumisharjumuse kujundamise projekt “Keskkond ja mina” viis õppereisile kogu koolipere. Õpilastel avanes võimalus käia koos Keskkonnaameti keskkonnahariduse spetsialisti Merike Palginõmmega sisalikuretkel ja koprarajal või tutvuda talulaste tegemistega C.R Jakobsoni Talumuuseumis. Projekti rahastas keskkonnainvesteeringute keskus.
8. a klassi õpilaste mõtteid vahendas klassijuhataja Eve Hirvela:
8.a klassi õppekäik Soomaale toimus 30. mail. Meie giid Merike Palginõmm oli suurepärane. Ta oli nagu liikuv entsüklopeedia. Teel bussis saime teada Eestimaa viiendast aastaajast Soomaal. Kujutasime ette, kuidas nähtud majad ja maantee oleks vee all ja pered saaks koju liikuda paadiga. Looduskeskuses saime katsuda kopratopist ning mitmed meie hulgast teadsid rääkida, kuidas maitseb kopraliha.
Matkarajal kimbutasid meid küll sääsed, kuid koos värskes õhus liikudes juhendaja põnevat juttu kuulates ei pannud neid varsti enam tähelegi. Õhtul kodus kintsu kratsides tulid meelde need verejanulised retkekaaslased. Kõigile meeldis väga, et Merike Palginõmm oli kaasa võtnud kõik Soomaal elavad loomad pehmete mänguasjadena. Vaadates näritud haavapuud, sai keegi kambast endale põdra. Vette langetatud puid vaadates, tuli kotist kopranukk ja rändas ühe õpilase sülle hoiule. Kõik kaheksandikud olid elevil ja nautisid mänguasjade kaudu looduse tundma õppimist väga. Matka lõpus panime kõik mänguasjad toiduahelasse ja sealt rändasid nad giidi seljakotti ootama järgmisi loodushuvilisi.
Huvitav oli kuulda kiskjate raadiosaatjatega varustamisest, et saada teada nende liikumistrajektoore. Kuulsime, et mõni ilves teeb väga suuri tiire Eestimaal ning põikab Lättigi ja naaseb siis tagasi kodumetsa.
Oleme tänulikud sellise õuesõppe võimaluse eest.

Artikkel ajalehes Pärnu Postimees