Kool tähistas ettelugemise päeva ettelugemishommikuga


Koolipere tähistas ettelugemise päeva ettelugemishommikuga

Ettelugemispäev on austusavaldus asendamatule sõbrale – raamatule. Ettelugemisel on aegade jooksul läbiproovitud toime: see on hea nii hingele kui vaimule. Ettelugemine – see on kooslugemine, koosmõtlemine, ühtekuuluvustunne. Koos loetud raamat seob nii vanu kui noori.

Tänane koolipäev algas ettelugemishommikuga kõikides klassides. Kogu koolipere oli sellesse  toredasse ettevõtmisse kaasatud. Sel 2013 Kultuuripärandi aastal käisid klassides õpilastele ette lugemas õpetajad, juhtkond ja teised kooli töötajad, ka need kes igapäevaselt õpilastele tunde ei anna.  Loeti neid muinasjutte, muistendeid ja jutukesi, mis olid armsaks saanud lugejatele endi lapsepõlvest.  Ettelugemishommik  ärgitas õpilastes nii suurt huvi, et õpilased tulid juba järgmisel vahetunnil  raamatukokku kuuldud raamatuid laenutama. 

Angela Mölder

Pilte üritusest vaata siit