Kooli meened

Kooli sünnipäevanädalal saavad kõik soovijad endale osta kantseleist aastaraamatu, mille hind on 10 eurot ja kooli pildiga kruusi – hind 10 eurot
 Kruusi pilt 
Aastaraamatu tutvustus