Koolilaul 2023

Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilane Eliise Mengel saavutas Koolilaul 2023 kõrge koha. 1-5 kl vanuseastmes sai Eliise  1.koha ning  eripreemia- siiras esitus!
(1-5 kl anti välja viis esimest kohta).

Lauluvõistlus Koolilaul pakub üle vabariigi koolinoortele lauluvõistlusel osalemise võimalust.  Lauluvõistluse peamine eesmärk on laste suunamine muusika teel.

 

Palju õnne Eliisele, Eliise perele ning tema juhendajale Margrit Kitsele!