Pärnu Vanalinna Põhikooli koolihoones on koolitarkust jagatud aastast 1902

 
Veel ilma koolimajata

Siin majas on alati peetud oluliseks tarkust, teadmisi, ühtehoidmist, koostööd, sõprust ning kooli omanäolisuse ja traditsioonide säilitamist. Neid väärtuseid järgib kool oma tegevustes ka täna ja ka tulevikus. Kooli visioonis on väärtustatud kõigi koolis töötavate ja õppivate inimeste igakülgse arengu toetamist ja kaasaegse õpi- ja töökeskkonna loomist keskkonna.

Oleme oma tegevuse prioriteetideks seadnud kvaliteetse hariduse, mis võimaldaks meie õpilastel võimetekohaselt jätkata õpinguid ja tulevases elus väärikalt toime tulla, kooli avatuse ja koostöö suurendamise ning OMA KOOLI tunde hoidmise ja süvendamise.

Kooli kodukord