Koolitused lapsevanematele

Ministeerium kutsub lapsevanemaid osalema õppimist toetavatel ning vaimse tervise temaatilistel koolitustel
Tänavu sügisel viib Haridus- ja Teadusministeerium koostöös MTÜ Vaikuseminutid ja Eesti Rahvaülikoolide Liiduga läbi koolitused lapsevanematele, et pakkuda neile tuge ja oskusi laste õppimise ning vaimse tervise murede varajasel märkamisel ja abistamisel.
Koolitused toimuvad üle Eesti ning teemadest on fookuses laste vaimne tervis ning õpioskuste ja -motivatsiooni toetamine. Fookuses on tõenduspõhistele teadmistele tuginev teooria ning sellele järgnevad praktilised harjutused või tehnikad, mida saab lapsevanem iseseisvalt edasi praktiseerida.

 

Eesti Seksuaaltervise Liit  – Seksuaalkasvatuse teemaline koolitus lastevanematele üle Eesti

Eesti Seksuaaltervise Liit kutsub lapsevanemaid üle Eesti seksuaalkasvatuse ja lapse seksuaalse arengu teemalistele koolitustele.
Kokku toimub 18 tasuta veebikoolitust oktoobris, novembris ja detsembris, millest kaks koolitust on venekeelsed ning ühel koolitusel on ka viipekeele tõlge.

Milleks seksuaalkasvatus ja milleks see koolitus? 

Inimene on seksuaalne olend sünnist surmani, ent lapse seksuaalsust käsitleme me täiskasvanute seksuaalsusest erinevalt. Kasvades saavad lapsed ja noored järk-järgult teadmisi ja kogemusi ning kujunevad arusaamad, väärtused, hoiakud seoses enda ja teistega, enese ja teiste piiridega ja õigustega, inimeste mitmekesisusega. Seksuaalkasvatusel on võtmeroll ka seksuaalvägivalla ennetuses.
Olulisimad toetajad sel teel on lapsele tema vanemad. Lapsevanematel on aga palju küsimusi ning tihti napib teadmisi, kas ja kuidas üht või teist teemat käsitleda. Peamiselt napib aga enesekindlust ning seda antud koolitus just tõsta püüabki.

Koolitusel käsitleme:
– Mis on seksuaalsus, kuidas me seda mõistame;
– Lapse seksuaalne areng erinevates vanuseastmetes;
– Lapsevanema roll seksuaalkasvatuses;
– Kuidas õpib laps enda piire kehtestama ja teiste piire austama;
– Seksuaalkasvatuse roll seksuaalvägivalla ennetuses.

Ühe koolituse pikkus on 120 minutit, algusaeg kell 18.00 ja lõpp orienteeruvalt 20.15.

  • Eestikeelsed koolitused viib läbi pikaaegse ja mitmekülgse kogemusega laste, noorte ja täiskasvanute koolitaja Kristina Birk-Vellemaa:
  • Venekeelsed koolitused viib läbi pikaaegse koolitus- ja nõustamiskogemusega ESTL koolitaja Olga Gerassimenko.

NB! Osalemiseks palume registreeruda järgneva vormi kaudu, kust leiate ka koolituste kuupäevad maakondade kaudu:

https://forms.gle/s5Lb2Bx1vyvybsnu5

Koolitused on tasuta. Osalejate arv on piiratud 100 osalejale ühes grupis.

Täiendavad küsimused: koolitus@estl.ee