Lääne-Eesti pommirühma demineerijad koolitasid õpilasi

8.detsembril pidasid õpilastele ohutusloengud Lääne-Eesti pommirühma demineerijad. Ennetusloeng keskendus pürotehnika ohutule kasutamisele, kemikaalide ohtlikkusele ja ohutusele lõhkekehadega kokkupuutumisel. Lõhkekehade ja pürotehnika väärkasutamine võib põhjustada tõsiste tagajärgedega õnnetusi- põlenguid ja vigastusi Pommigrupi demineerijad selgitasid õpilastele, et kõik lõhkekehad on valmistatud suurte purustuste tekitamiseks ja väga ohtlikud. Võimaliku lõhkekeha leiu korral ei tohi seda mingil juhul puudutada. Tuleb hoiatada läheduses viibivaid inimesi ning alati teavitada leiust telefonil 112. Täname Janek Sõnumlit ja tema kolleege väga õpetlike loengute eest.

Vaata pilte siit