Liiklustunnid ja praktiline õppus tänaval

7.septembril viib noorsoopolitseinik läbi liiklustunnid esimestele klassidele.
kell 8.30 1.a klass, õpetaja Piret
kell 9.20 1.b klass, õpetaja Tiiu
kell 10.20 1.c klass, õpetaja Ülle
kell 11.20 1.v klass, õpetaja Anu