Loodusainete nädalal pöörati tavalisest suuremat tähelepanu loodus- ja reaalainetele.

Üheksandikud kuulasid Epp Kärsini loengut seksuaalsusest, kogu koolipere sai lahendada loodusalast viktoriini ning osaleda nutispordi võistlusel. Reedel külastasid kooli Pärnumaa Kutsehariduskeskuse õpetajad, kes viisid läbi töötubasid 8.-9. klassidele, kes pidid tõdema, et matemaatikat läheb elus igal pool vaja. Samal nädalal toimus ka ülelinnaline 3.klasside robootikapäev, mis pani õpilasi tehnoloogia vastu suuremat huvi tundma. Õpetajatele tehti tutvustus koolis olevate mikroskoopide ning Baltikumis esimeste Globisesensi seadmete kasutamise kohta.
Loodusainete nädala lõpuakordiks oli 6.november, kui üheksandikega tuli maailma tehnoloogilise arengu üle arutlema Marek Strandberg.