Näiteringi õpilased esinesid Lindi Väikesel Draamafestivalil

13.aprillil käisid meie kooli noored näiteljad Lindi Lasteaed-Algkoolis, kus toimus traditsiooniline kevadine Väike Draamafestival.

Kokku registreerus kaheksa erinevat näitetruppi, kes kõik esitasid laval koolides ja lasteaedades ettevalmistatud etenduse. Pärnu Vanalinna Põhikooli etendus õnnestus suurepäraselt ning näitejaid tänati tugeva aplausiga. Näitlejaid juhendas Kristi Johanson.

Kõiki esitusi hindas zürii, mille liikmeteks olid Endla teatri näitelja Ago Anderson ja Lindi kooli pikaaegne näiteringide juhendaja ja õpetaja Ene Säde. Zürii andis PVPK trupile välja  aukirja  “teatri ime” eest.

Oli tore ja õnnestunud hetki täis päev!