Õpetaja Ele põnevad füüsikatunnid

Õpetaja Ele tegi füüsika tunnis hüdrolüüsi katseid. Kamba peale võeti kaasa naelu, traati, soola, anumaid ja pappi, kooli poolt olid olemas patareid. Koostati vooluring läbi soolavee. Meeskonnad pidid lisaks mõõtma iga 30 sekundi tagant vee temperatuuri ning joonestama vastava joondiagrammi. Leiti, et vee temperatuur hakkas tasapisi tõusma. Praktilise töö käigus avastas nii mõnigi seda, millest teoorias aru polnud saanud. Kõik rühmad tegutsesid õhinal ja oskasid selgitada katse tulemusi.
p9200254 p9200255 p9200256 p9200257 p9200258 p9200259 p9200260 p9200261 p9200262 p9200263 p9200264 p9200265