Õpikute ja töövihikute väljastamine 2018/2019

Õpikute ja töövihikute väljastamine 2018/2019 õa toimub järgneva graafiku alusel:
27. august
9.00-11.00   2. klass
11.00- 13.00  3. klass

28. august
9.00-11.00   4. klass
11.00- 13.00 5. klass

29. august
9.00-11.00   6. klass
11.00- 13.00  7. klass

30. august
9.00-11.00   8. klass
11.00- 13.00  9. klass

1. klassi ja õpikeskuse õpilased saavad õpikud oma klassijuhatajalt 1. septembril.