Õpilaspileti duplikaat

Õpilaspileti duplikaadi saamiseks tuleb logida ARNOsse, valida minu lapsed ning saata teatis õpilaspileti kaotamise kohta.

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti duplikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga. Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010.  Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti duplikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile sekretar@vanalinn.parnu.ee.


Sisenemine ARNOsse