Õuesõppe tund

Sellel nädalal käisid Pärnu Vanalinna Põhikooli 5.-da klassi lapsed loodusõpetuse tunnis õues.

Õues tegutseti kasutades Labdisc mõõtmisaparaati. Esmalt tutvuti seadeldisega ning seejärel prooviti ilmaelementide teema juures õpitud teadmisi praktikas kasutada. Lapsed mõõtsid Koidula pargis (5.b) ja Munamäe pargis (5.a) õhutemperatuuri, maapinna temperatuuri, õhurõhku, mürataset ja kaugust mõnest teisest objektist või kaaslasest.

Lapsed nautisid liikumist ja päikselist ilma ning tegutsesid suure huviga.

Õpilasi juhendas õpetaja Raina Uibo.