Pärnu linna hariduspreemiad 2022

7.oktoobril toimus tänuõhtu õpetajatele. Aasta põhikooli aineõpetaja laureaat 2022 on Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetaja Klaarika Prii.

Matemaatikaõpetajana on Klaarika professionaalsus, uuendusmeelsus, pühendumus ja kaasamisoskus teinud temast armastatud õpetaja, hinnatud kolleegi ning arvamusliidri nii koolis, piirkonnas kui ka vabariigis, kes jagab oma kogemusi ja loodud õppevara kooli, linna ja vabariigi tasandil teistele huvilistele ning kelle õpilased on motiveeritud ennastjuhtivad õppijad, kes on saavutanud kõrgeid tulemusi õppetöös, olümpiaadidel ja konkurssidel.

Nomineeritud olid veel Hanna-Liisa Ott, Tuuli Koitjärv, Kriste Talving, Liliana Kester.

Palju õnne!