Pärnu linna koolide kogemuspäeval jagas meie õpetaja Kriste teistele koolidele oma kogemust nüüdisaegse õpikäsituse rakendamisest.

Seejärel toimunud õpitubades õpetasid meie kolmanda, neljanda ja üheksanda klassi õpilased huvilistele kuidas programmeerida roboteid ja viisid läbi erinevaid loodusainete katseid.
Õpilasi juhendasid õpetajad Merike Ehapalu, Piret Preimann, Anne Kaare ja Piret Karu. Lisaks aitasid töötube läbi viia õpetajad Tuuli Koitjärv ja Liliana Kester!
Aitäh tegutsejatele ja korraldajatele, oli väga tore päev!