Pärnu Vanalinna põhikool korraldas kolmandat aastat järjest keskkonnainvesteeringute keskuse (KIK) projekti raames keskkonnalaagri.

Pärnu Vanalinna Põhikool korraldas kolmandat aastat järjest keskkonnalaagri Keskkonnainvesteeringute Keskuse (KIK) projekti raames.
Miks korraldatakse laagrit erinevatest koolidest lastele?silma 011
Osalesid lapsed  4. koolist: Pärnu Vanalinna Põhikoolist, Pärnu Kuninga Tänava Põhikoolist, Ülejõe Gümnaasiumist ja Väike Vabakoolist. Kokku osales 40 last. Osalejatena eelistati loodushuvilisi lapsi, kel oleks peale pika kooliaasta lõppemist veel jaksu ja tahtmist meid ümbritseva keskkonna kohta uusi teadmisi ammutada.
Keskkonnateadlikkuse tõstmise kõrval on laagril oluline roll ka sotsiaalsete sidemete arendamisel erinevatest koolidest-klassidest laste vahel. Loodusretkedel, õppekäikudel, rühmatöid tehes õpivad lapsed üksteist paremini tundma, üksteisega arvestama ning leiavad nii uusi sõpru, harjuvad üksteisega arvestama.rae jv 045
Miks korraldab Vanalinna põhikool keskkonnalaagrit nii väikestele lastele nagu on 2. – 4. klassi  õpilased?
Mida varem me juhime laste tähelepanu keskkonnaprobleemidele ja sellele, mida me ise saame ära teha, seda tervemas ja tervislikumas keskkonnas me elada saame. Seda teadlikumad oleme suhetes loodusega ja mõistame looduses toimivaid seoseid.
Mis olid teemad, mida laagris käsitleti?

Olustvere 005Laagris õppisime tundma erinevaid looduskeskkondi: järve ja  jõge, sood ja raba, merd ja metsa, niitu ja põldu, linna kui elukeskkonda, rannakarjamaad ja  loopealseid. Kõiki neid elukeskkondi õppisime tundma sealses keskkonnas kohapeal, et paremini tundma õppida seal kasvavaid ja elavaid taimi, loomi ja tajuda nendevahelisi seoseid. Projekti käigus said õpilased uusi teadmisi loodusest ja elukeskkonnast meie ümber; keskkonnaprobleemidest ja nende lahendamise võimalustest ning keskkonnasõbralikust ja -säästlikust silma 054käitumisest ning -tarbimisharjumustest.

Miks külastasite lisaks looduskeskkondadele ka Olustvere mõisa ja Kurgja talurahvamuuseumi?
See on meie kultuuripärand, mis sealt meile vastu vaatab. See ongi meie esivanemate elamise ja olemise viis, mida seal näha saab ja mõnd tegevust ka ise järele proovida. Austades esivanemate elutarkust oleme pärinud juured ja see annab meile jõudu elada rohkem tasakaalus. Kuna see pärandi teadlik märkamine ei tule iseenesest, siis tuleb lapsed selleni viia ja ise midagi tehes tuleb ka tunnetus.
kavaru 024Õppisime loodust tundma kõigi meeltega. Iga päeva lõppedes võtsime kogetu kokku joonistades ja meisterdades.
 
 
 
 
Kõiki keskkonnalaagri tegemisi on võimalik jälgida ka blogis:
http://keskkonnalaager-suvi.blogspot.com/
õpetaja Airi Metspalu