Pärnu Vanalinna Põhikool ootab uusi õpilasi 5. klassidesse

Pärnu Vanalinna Põhikool ootab uusi õpilasi 5. klasside vabadele õppekohtadele järgmiseks õppeaastaks.

Meil on:

  • süvendatud õpe eesti keeles, matemaatikas, loodusainetes;
  • informaatikaõpetus väikerühmades;
  • aastalõputööd põhiainetes;
  • mitmekülgsed võimalused spordi, kunsti ja muusikaga tegelemiseks.

Avaldus koos hinnetelehega esitada ARNO keskkonnas arno.parnu.ee.

Tule meie sõbraliku koolipere liikmeks ja saa osa vahvatest ettevõtmistest ning pikaajalistest traditsioonidest!