Tagasi kooli

“Tagasi kooli” algatuse raames andis külalisõpetajana 28. 02-01.03. ainetunde meie kooli lapsevanemad Margit-Marit Raudsepp (teema: Eesti Vaabriik, riigiasutused, siseturvalisus ja pääste, ohutus)  ja Pirgit Saar (teema: arvutamine).
Suur tänu meeldiva koostöö eest!
“Tagasi kooli” on kodanikualgatus, mille eesmärk on tugevdada Eesti koolide ja ülejäänud ühiskonna koostööd. Külalisõpetajate tunnid vahendavad õpilastele praktilisi teadmisi ja kogemusi erinevatest eluvaldkondadest, aidates kaasa hariduse mitmekesistumisele.