"Täna samm, homme teine“ parimad õppematerjalid leiab Koolielu varamust

HITSA digitaalsete õppematerjalide konkursi „Täna samm, homme teine“ võitis Virtsu Kooli direktor ja eesti keele õpetaja Airi Aavik tööga „Funktsionaalstiilidest praktiliselt“. Žürii tõigi esile ülesannete praktilisust ja huvitavalt kasutatud digivõimalusi.
II koha võitis Pärnu Vanalinna Põhikooli õpetajate meeskond koosseisus Tiiu Maide, Anne Kaare, Ele Jaanimägi ja Diana Veskimägi tööga „Abimaterjal läbivate teemade käsitlemisel põhikooli õppekavas“. Tegemist on läbivaid teemasid toetavate testikogumikega, mis on koondatud kokku ühte kohta. Materjali tugevuseks pidas žürii õpetajate omavahelist koostööd ja autorite paljusust.

III koht läks samuti Pärnu Vanalinna Põhikooli: Mare Hallopi õppematerjal „Interaktiivne töövihik V klassile“. Eesti keele töövihik on mõeldud 5. klassile, seal on palju autori enda koostatud ülesandeid rõhuga õigekeelsusele, aga ka teistelt õpetajatelt kogutud ülesandeid. Žürii tõi esile ülesannete paljusust, materjali terviklikkust ja toetavat rolli iseseisval õppimisel.
Pärnu Vanalinna Kooli mõlema võidutöö autorid tõid esile, et nende kool on digipöörde keerises ja see annab juba praktilisi tulemusi. Töö „Abimaterjal läbivate teemade käsitlemisel põhikooli õppekavas“ juures olid tegevad kooli kõik õpetajad, Tiiu Maide, Anne Kaare, Ele Jaanimägi ja Diana Veskimägi olid n-ö juhtgrupp, koordinaatorid ja viimase lihvi andjad. Ka Mare Hallop rõhutas digipöörde mõju igapäevasele õppetööle. Elektrooniline töövihik sai alguse sellest, et õpetaja hakkas otsima materjale, mis sobiksid just tema klassile. Kui harjutusi sai piisavalt palju, kogus ta need kokku Padlet tahvile, ja sealt edasi sündis juba digitaalne õppematerjal „Interaktiivne töövihik V klassile“.
Konkursi „Täna samm, homme teine“ eesmärk on innustada õpetajaid looma elektroonseid õppematerjale, neid teistega jagama ning loomulikult tundides kasutama. Tänavune konkurss oli järjekorranumbrilt viies.
http://koolielu.ee/info/readnews/469940/konkursi-tana-samm-homme-teine-voidutoo-aitab-suhtlemiseks-oiget-stiili-valida