Turvalisuse loengud algklassidele

Veerandi viimasel päeval toimusid algklasside õpilastele loengud turvalisusest. Loengud viisid läbi piirkonnapolitseinik Sven Janson ja noorsoopolitseinik Kristi Vahi. Tuletati meelde helkuri kandmise vajalikkust, kuidas internetis targalt käituda, kooli kodukorra järgimist ja veel paljudel õpilaste turvalisusega seotud küsimustel. Loengud viidi läbi 1.-4.klassides. Õpikeskuse väikeklassidele pidas internetiohutuse loengu meie kooli sotsiaalpedagoog ja abipolitseinik Signe Pärtel.