Tutvusime põnevate tiigi ja jõe elanikega

Õpikeskuse algklassid käisid Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses tutvumas vees elavate organismidega- püüdsime neid kahvaga tiigist ja jõest ning uurisime mikroskoobi abil. Küll oli palju põnevaid ja erilisi tegelasi! Looduskeskuse näitusel saime näha veega seotud elukeskkondades elavaid loomi ja linde, kuulata nende häälitusi, uurida linnumune ja -pesi. Oli väga vahva päev!