Uisutamine

Alates 20. jaanuarist toimuvad Pärnu Vanalinna Põhikoolis kehalise kasvatuse tunnid  soodsa ilma korral uisuväljakul.
Kui õpilane  mingil põhjusel uisutada ei saa, peab ta sellest rääkima oma kehalise kasvatuse õpetajaga ja koos leitakse alternatiivne lahendus. Tunnid toimuvad õues:
•             1.-6. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 10 kraadi;
•             7.-9. klassi õpilastele tegelikult toimival välisõhu temperatuuril kuni miinus 15 kraadi.
Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hinnatakse Eesti meteoroloogia ja hüdroloogiainstituudi veebilehel avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete ja Terviseameti veebilehel avaldatud tuule-külma indeksi tabeli alusel.
Uisuväljakule lubatakse õpilased, kellel on jalga panna soojad vahetussokid, müts (mitte kapuuts) peas ja kindad käes. Õpilaste tervise hoidmise eesmärgil nõutava varustuseta õpilasi uisuplatsile ei lubata ja tehakse eKooli sellekohane märge  – R (riided puuduvad).
Õpilased, kellel on isiklikud uisud, saavad neid hoida garderoobinumbriga varustatud riidekotis kooli garderoobis. Kel isiklikke uiske ei ole, saab need laenutada uisuväljakul. Uiskude laenutamine kehalise kasvatuse tundide ajal maksab 50 senti (1. klassil 20 senti ).
Kehalisest kasvatusest vabastatud õpilased edastavad tunni alguses õpetajale tõendi. Õpetaja suunab õpilase olenevalt vabastuse põhjusest kooli raamatukokku lisaülesannet täitma või viibib õpilane tunnis, klassikaaslaste juures värskes õhus.
Kui külma ilma tõttu ei saa kehalise kasvatuse tundi õues läbi viia, toimub tund võimlas. Selleks peavad õpilastel olema kaasas saalis sportimiseks vastavad riided. Soovitame jätta lühikese dressi kooli garderoobi, et vajadusel oleks kohe käepärast võtta.