Vaimse tervise tund

Eile oli vaimse tervise kuu raames inimeseõpetuse tunnis vilistlane Karoliine Aus.

Noorsootöötaja Karoliine Aus rääkis vaimse tervise kuul inimeseõpetuse tundides 4. ja 5.klassile teemal “Terviklik mina”. Karoliine tutvustas oma tööd sõnadega, et noorsootöötaja on see, kes aitab leida infot, arutleb sinuga erinevatel teemadel ja on igati sõbraks.
Vaimne tervis mõjutab inimese mõtlemist, käitumist, emotsioone, aga ka stressiga toimetulekut, teistest arusaamist ja otsuste tegemist. Pead taluma pinget, et õppida.
Küsi endalt iga päev, kuidas end tunned.
Olulised on meie tunded ja emotsioonid. Me ei saa valida, mida tunneme, aga saame otsustada, kuidas me tegutseme. Kirjeldas kuidas ärevust märgata?
Kui muutun rahutuks või kui on põnevus. Kui tekib tavapärasest teistmoodi käitumine, tuleb leida lahendus ja rääkida sellest lähedasele.
Kuidas saab noor ennast aidata?
Tuleb olla enda vastu sõbralik, kirjutan oma mõtteid üles näiteks märkmikusse, puhkan piisavalt, toitun, magan, naeran, liigun. Arendada tuleks endas oskust vaadata oma mõtteid kaugemalt.