Vanalinna kooli õpilased olid edukad Pärnu koolide MV vene kabes

Pärnu koolide MV vene kabes (meeskondlik) saavutas Pärnu Vanalinna Põhikooli võiskond II koha. Võistkonda kuulusid: Magnus Saar 8.b, Eerik Lotsman 8.b, Laura Tsukker 9.b
Pärnu koolide MV vene kabes saavutas I koha Laura Tsukker 9.b klassist. Palju õnne!