Vanalinna kooli õpilased osalesid e-Twinningu projektis.

Värvikarbi lugu Vanalinna koolis
Tänapäeval on suur osa noorte omavahelisest suhtlusest kolinud internetti. eTwinning on keskkond, mis seob noortele rahuldustpakkuva tegevuse võõrkeelte  õppimise ja infotehnoloogiliste pädevuste arendamisega.
Pärnu Vanalinna Põhikool osales kaheaastases projektis ”The Story from the Colors` Box”. Liitusime küll alles 2013. septembris, kuid esmase kogemuse projektitööst said algklassiõpilased siiski.
Projektis osales 10 riiki ja selle eesmärgiks oli läbi joonistuste ja kunsti väljendada 7-11-aastaste laste tundeid ja mõtteid. Igakuiselt tuli lastel joonistada või maalida pilt etteantud teemal. Joonistuste puhul ei lähtunud õpilased objektist ega selle kirjeldamisest või kujutamisest, vaid teatud värvist (roheline, sinine jne) või sümbolist (punkt, joon jne).  Õpilased kogesid tavapärasest erinevat lähenemist kunstile ning said oma vaatenurkasid võrrelda eakaaslaste omadega. Kõigi tööde hulgast valiti välja 3 – 5 pilti, mis avaldati eTwinningu mestimisruumis slaidikavadena. Valminud teostest on koolis koostatud näitusi, neid on saadetud konkurssidele, joonistusi võib näha ka kooli koduleheküljel.
Lapsed said palju uusi teadmisi teiste maade kommete ja kultuuride kohta.  Koostöös inglise keele õpetajatega kirjutati oma töödele selgitavaid lauseid, et eakaaslastel teistes Euroopa riikides oleks neid lihtsam mõista.  Kunstitunnid, kus kogu klassiga joonistati,  arendasid lastes loovust ja õpetasid neid tundma võõraid kultuure. Samas õpiti arutlema selle üle, kuidas sama vanad lapsed mujal maailmas mõelda võiksid.
Projekti tegevuste toel  arenesid õpilaste jutustamis- ja arutlemisoskus ning vaatlemis- ja interpreteerimisvõime. Lapsed said lisateadmisi  inimese- ja loodusõpetusest, avardus nende maailmapilt.
PVpõhikooli e-Twinningu meeskond