Viimased uudised

Pärnu Vanalinna Põhikooli KONVERENTS 18.aprillil

8.30 - 5.-7. klasside konverentsipäeva avamine aulas 9.30 - 5.-7.klasside õpilaste esinemine ja ettekannete kuulamine sektsioonides 10.30 - 1.-4.klasside parimate esinemine aulas

Ülekooliline JÜRIÖÖJOOKS toimub 17.aprillil

17.aprillil kell 17.45 koguneme kooli…

Vabariiklikul Kooliliiga võrkpallivõistlustel saavutas kooli võistkond 4.koha.

Võistkonda kuulusid: Hans Alfons Haljas…

Arhiiv

Sündmuste kalender

Sisu nägemiseks ava sündmus

Teave 1.klassi mineva lapse vanemale

Hea lapsevanem!

Kaugel ei ole aeg, kus Pärnu linnavalitsus hakkab määrama ARNO programmis I klassi minevatele lastele elukohajärgseid koole. Pärnu linnas määratakse elukohajärgne kool lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast.

Kooli määramisel lähtub programm ARNO koolitee pikkusest ja koolihoonete mahutavusest. ARNO läheneb asjale paindlikult ja paigutab kooli täpselt nii palju lapsi, kui on õppekohti ning määrab lapsele elukohalähedase kooli. Kui kooli läheduses elab rohkem lapsi, kui seal on õppekohti, valib arvutisüsteem välja läheduselt järgmise kooli. Õpilaste rohkusel elukohajärgsesse kooli arvestatakse ka rahvastikuregistri sissekande aega.

Lapsele määratud elukohajärgne põhikool avaldatakse 20. märtsil elektroonilise programmi ARNO kaudu. Kui määratud elukohajärgne kool on lapsele sobiv, siis teeb vanem ARNOs kooli vastuvõtu taotluse. Pärast vanema poolt taotluse esitamist hakkavad koolid lapsi koolinimekirjadesse kinnitama. Juhul kui koolivalik ei ole vanemale sobiv on võimalik teha kuni 10. aprillini ARNOs taotlus kooli muutmiseks. Taotlused vaatab läbi linnavalitsuse komisjon.

Kuidas siseneda ARNO süsteemi ja milliseid toiminguid süsteemis teha? Kuidas haridussüsteem ARNO lastele koolikohad määrab? Kuidas teha taotlus kooli vastuvõtuks või koolikoha muutmiseks? Kuidas taotleda ARNOs koolimineva lapse toetust? Kuidas toimida siis kui laps läheb varem kooli? Millised on ARNO võimalused huvikoolidesse ja pikapäevarühma registreerimisel? Neile ja paljudele teistele küsimustele anname vastused I klassi minevate lapsevanemate koolitusel, kuhu ootame 2019 aasta sügisel I klassi minevate laste vanemaid.

 

Koolitused 2019/2020 õppeaastal 1. klassi mineva lapse vanematele:

  1. veebruaril kell 17.30 Pärnu Linnavalitsuse III korruse saalis nr 346
  2. märtsil kell 17.30 Paikuse Põhikoolis
  3. märtsil kell 17.30 Audru Koolis
  4. märtsil kell 17.30 Tõstamaa Keskkoolis

 

Vaata lisaks: Vastuvõtt põhikooli

Lisainfo: 444 8260

arnoinfo[at]parnu.ee

 

Õpilaspiletid

Esmane õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotuse korral tuleb tellida duplikaat (logida ARNO keskkonda > valida “Minu lapsed” > “Teatis” > teatise sisuks kirjutada õpilaspileti duplikaadi tellimine).

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga. Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010.  Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile, saates maksekinnituse sekretar@vanalinn.parnu.ee.

  

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Pärnu Vanalinna Põhikooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ning koolile teatavaks tehtud isikuandmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Vanalinna kooli andmekaitsespetsialist on Väino Tusk, vaino@vanalinn.parnu.ee ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik Katrin Saagim, sekretar@vanalinn.parnu.ee
Tutvu Pärnu Vanalinna Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.