Arhiiv

Tundide kellaajad

1. tund 8.30-9.15 3. tund 10.30-11.15 5. tund 12.40-13.25 7. tund 14.30-15.15
2. tund 9.25-10.10 4. tund 11.35-12.20 6. tund 13.35-14.20 8. tund 15.25-16.10

Toitlustamine

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel (siin). Kõikidele põhikooli õpilastele on hommikupuder ja lõunasöök tasuta.

Söömise ajad:
Hommikupuder kell 08:00 – 08:30
1.-9. klassi lõunasöök
I söögivahetund 10.10 – 10.30
II söögivahetund 11.15 – 11.35
III söögivahetund 12.20 – 12.40
ÕPIKESKUS sööb kell 11.00
Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine arvestamine ja maksmine toimub läbi haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

 

Lisaeine söömise ajad

13.25 – 13.35 lisaeine õpilastele, kes ei käi pikapäevarühmas,

13.00 – 13.25 ja 13.35 – 13.50 lisaeine õpilastele, kes käivad pikapäevarühmas.

Täpsem info

Pikapäevarühma ajakava

Pikapäevarühma ajakava (esmaspäevast neljapäevani):

Esmaspäeval 12.20 – 16.00

Teisipäeval 13.25 – 16.00

Kolmapäeval 13.25 – 16.00

Neljapäeval 12.20 -16.00

PIKAPÄEVARÜHM ASUB KABINETIS 106

Õpetaja Eda Käsper eda.kasper@vanalinn.parnu.ee

Esmaspäevast neljapäevani saavad õpilased sooritada pikapäevarühma ruumis kuni 16.00ni tegemata hindelisi töid juhul, kui nad on sellest eelnevalt aineõpetajat teavitanud.

Rohkem infot

2022/2023 õppeaasta koolivaheajad

2022/2023 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2022/2023 õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

 

Riiklikud tasemetööd:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

(3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Koolisisesed tasemetööd õpitulemuste hindamiseks:

1.- 3. klassi komplekstasemetöö, mis on koostatud kõikide õppeainete õpitulemusi silmas pidades – mai;
4. klassi matemaatika tasemetöö – mai;
5. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;
6. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;
7. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;

Koolisisene üleminekueksam:

8. klassi matemaatika üleminekueksam – mai.

 

Viited

Info koolipsühholoogi teenuse kohta Täpsem info

Koolisotsiaalnõustajad Täpsem info

Koolivälised nõustajad ja järelvalve. Täpsem info

Õpilaspileti kaotuse korral duplikaadi tellimine. Täpsem info

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Pärnu Vanalinna Põhikooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ning koolile teatavaks tehtud isikuandmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Vanalinna kooli andmekaitsespetsialist on Väino Tuisk, vaino@vanalinn.parnu.ee ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik Katrin Saagim, sekretar@vanalinn.parnu.ee
Tutvu Pärnu Vanalinna Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.