Viimased uudised

Pärnu Vanalinna Põhikool alustab kooliaastat teadmistepäeval, 1.septembril.

9.oo - klassijuhataja tund koolimajas 10.30 - õppeaasta avaaktus Pärnu Kontserdimajas

Väätsal peeti Eesti Kosmosekoolide Programmi Festivalipäeva.

Kosmosekoolide programmis osaleb üle Eesti 10 kooli, Pärnust Ülejõe Põhikool ning Pärnu Vanalinna Põhikool. Festivali…

Arhiiv

Sündmuste kalender

Sisu nägemiseks ava sündmus

1. klassi alustava õpilase vanemale

Õpikute väljastamise info

1.klasside lapsed saavad õpikud oma õpetajalt. Õpetajad saavad oma klassi õpikud kätte 19.-23. augustil.

2.-9 klasside õpilastele  toimub õpikute väljastamine järgnevalt:

26. august
9.00-11.00  2.klass
11.00-13.00  3. klass

27.august
9.00-11.00  4.klass
11.00-13.00  5. klass

28.august
9.00-11.00  6.klass
11.00-13.00  7. klass

29.august
9.00-11.00  8.klass
11.00-13.00  9. klass

Kantselei avamisajad suvel

Kooli kantselei on alates 17. juunist avatud 9.00 – 13.00

Õpikute väljastamine õpikeskuse õpilastele

1.-4.klassi lapsed saavad õpikud oma õpetajalt.
Õpetajad saavad oma klassi õpikud kätte 19.-23. augustil.

30.august
9.00-11.00 5.-9. klassid

Õpilaspiletid

Esmane õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotuse korral tuleb tellida duplikaat (logida ARNO keskkonda > valida “Minu lapsed” > “Teatis” > teatise sisuks kirjutada õpilaspileti duplikaadi tellimine).

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga. Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010.  Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile, saates maksekinnituse sekretar@vanalinn.parnu.ee.

  

Meie kool videos

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Pärnu Vanalinna Põhikooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ning koolile teatavaks tehtud isikuandmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Vanalinna kooli andmekaitsespetsialist on Väino Tusk, vaino@vanalinn.parnu.ee ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik Katrin Saagim, sekretar@vanalinn.parnu.ee
Tutvu Pärnu Vanalinna Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.