Viimased teated

Tundide kellaajad

1. tund 8.30-9.15 3. tund 10.30-11.15 5. tund 12.40-13.25 7. tund 14.30-15.15
2. tund 9.25-10.10 4. tund 11.35-12.20 6. tund 13.35-14.20

 

Toitlustamine

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel (siin). Kõikidele põhikooli õpilastele on hommikupuder ja lõunasöök tasuta.

Söömise ajad:
  • Hommikupuder kell 08:00 – 08:30
  • Lõunasöök on hajutatult kell 09:40 – 12:50 (info klassijuhatajatelt).
Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine arvestamine ja maksmine toimub läbi haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.
Täpsem info
Lisaeine söömise ajad
  • 13.00 – 13.15 lisaeine õpilastele, kes ei käi pikapäevarühmas,
  • 13.15 – 13.50 lisaeine õpilastele, kes käivad pikapäevarühmas.

Pikapäevarühma ajakava

Pikapäevarühma ajakava (esmaspäevast neljapäevani):

Esmaspäeval 12.20-16.05

Teisipäeval  13.25-16.05

Kolmapäeval 12.20 -16.05

Neljapäeval 12.20-16.05

PIKAPÄEVARÜHM ASUB KABINETIS 105 ehk 1.b klassiruumis.

Õpetaja Eda Käsper eda.kasper@vanalinn.parnu.ee

Esmaspäevast neljapäevani saavad õpilased sooritada pikapäevarühma ruumis kell 15.20-16.05 tegemata hindelisi töid juhul, kui nad on sellest eelnevalt aineõpetajat teavitanud.

Rohkem infot

2021/2022 õppeaasta koolivaheajad

1) I vaheaeg 25. oktoober 2021. a kuni 31. oktoober 2021. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2021. a kuni 9. jaanuar 2022. a;
3) III vaheaeg 28. veebruar 2022.a kuni 6. märts 2022. a;
4) IV vaheaeg  25. aprill 2022. a kuni 1. mai 2022. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2022. a kuni 31. august 2022. a.

Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2021/2022 õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

Tasemetööd:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 28.- 29 september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

Viited

 

Info koolipsühholoogi teenuse kohta Täpsem info

Koolisotsiaalnõustajad Täpsem info

Koolivälised nõustajad ja järelvalve. Täpsem info

Õpilaspileti kaotuse korral duplikaadi tellimine. Täpsem info

Haridus- ja Teadusministeriumi juhised haridusasutustele 2021/22 õa alguses. Täpsem info 

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted

 

Pärnu Vanalinna Põhikooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ning koolile teatavaks tehtud isikuandmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Vanalinna kooli andmekaitsespetsialist on Väino Tuisk, vaino@vanalinn.parnu.ee ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik Katrin Saagim, sekretar@vanalinn.parnu.ee
Tutvu Pärnu Vanalinna Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.