Viimased teated

Tundide kellaajad

1. tund 8.30-9.15 3. tund 10.30-11.15 5. tund 12.40-13.25 7. tund 14.30-15.15
2. tund 9.25-10.10 4. tund 11.35-12.20 6. tund 13.35-14.20 8. tund 15.25-16.10

 

Toitlustamine

Õpilasi toitlustatakse nädalamenüü alusel (siin). Kõikidele põhikooli õpilastele on hommikupuder ja lõunasöök tasuta.

Söömise ajad:
Hommikupuder kell 08:00 – 08:30
1.-9. klassi lõunasöök
I söögivahetund 10.10 – 10.30
II söögivahetund 11.15 – 11.35
III söögivahetund 12.20 – 12.40
ÕPIKESKUS sööb kell 11.00
Vanemad saavad soovi korral osta lapsele koolis lisaeine. Lisaeine arvestamine ja maksmine toimub läbi haridusteenuste haldamise süsteemi ARNO.

 

Lisaeine söömise ajad

13.25 – 13.35 lisaeine õpilastele, kes ei käi pikapäevarühmas,

13.00 – 13.25 ja 13.35 – 13.50 lisaeine õpilastele, kes käivad pikapäevarühmas.

Täpsem info

Pikapäevarühma ajakava

Pikapäevarühma ajakava (esmaspäevast neljapäevani):

Esmaspäeval 12.20 – 16.00

Teisipäeval 13.25 – 16.00

Kolmapäeval 13.25 – 16.00

Neljapäeval 12.20 -16.00

PIKAPÄEVARÜHM ASUB KABINETIS 106

Õpetaja Eda Käsper eda.kasper@vanalinn.parnu.ee

Esmaspäevast neljapäevani saavad õpilased sooritada pikapäevarühma ruumis kuni 16.00ni tegemata hindelisi töid juhul, kui nad on sellest eelnevalt aineõpetajat teavitanud.

Rohkem infot

2022/2023 õppeaasta koolivaheajad

2022/2023 õppeaasta koolivaheajad on järgmised:

1) I vaheaeg 24. oktoober 2022. a kuni 30. oktoober 2022. a;
2) II vaheaeg 22. detsember 2022. a kuni 8. jaanuar 2023. a;
3) III vaheaeg 27. veebruar 2023. a kuni 5. märts 2023. a;
4) IV vaheaeg 24. aprill 2023. a kuni 30. aprill 2023. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 15. juuni 2023. a kuni 31. august 2023. a.

Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2022/2023 õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

 

Riiklikud tasemetööd:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

(3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Koolisisesed tasemetööd õpitulemuste hindamiseks:

1.- 3. klassi komplekstasemetöö, mis on koostatud kõikide õppeainete õpitulemusi silmas pidades – mai;
4. klassi matemaatika tasemetöö – mai;
5. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;
6. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;
7. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;

Koolisisene üleminekueksam:

8. klassi matemaatika üleminekueksam – mai.

 

Viited

 

Info koolipsühholoogi teenuse kohta Täpsem info

Koolisotsiaalnõustajad Täpsem info

Koolivälised nõustajad ja järelvalve. Täpsem info

Õpilaspileti kaotuse korral duplikaadi tellimine. Täpsem info

Haridus- ja Teadusministeriumi juhised haridusasutustele 2021/22 õa alguses. Täpsem info 

 

Isikuandmete kaitse põhimõtted

 

Pärnu Vanalinna Põhikooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ning koolile teatavaks tehtud isikuandmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Vanalinna kooli andmekaitsespetsialist on Väino Tuisk, vaino@vanalinn.parnu.ee ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik Katrin Saagim, sekretar@vanalinn.parnu.ee
Tutvu Pärnu Vanalinna Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.