Viimased uudised

Võõrkeelte nädal

Võõrkeelte ainesektsioon korraldab 18.-22.veebruarini võõrkeelte…

Sõbrapäeva klaverikontsert

Sõbrapäeval annab pianist Robi Salumets…

Sõbrapäev 14.veebruar

Sõbrapäeval töötab sõbrapäeva postkontor, toimub…

Arhiiv

Sündmuste kalender

Sisu nägemiseks ava sündmus

Õpilaspiletid

Esmane õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotuse korral tuleb tellida duplikaat (logida ARNO keskkonda > valida “Minu lapsed” > “Teatis” > teatise sisuks kirjutada õpilaspileti duplikaadi tellimine).

Pärnu Linnavalitsuse 17.09.2018 istungil kinnitati õpilaspileti dublikaadi maksumuseks 4 eurot koos käibemaksuga. Raha tuleb kanda Pärnu Linnavalitsuse kontole number EE631010220041191010.  Selgituseks kool, õpilase nimi, õpilaspileti dublikaat. Raha tasumist tõestab lapsevanem koolile, saates maksekinnituse sekretar@vanalinn.parnu.ee.

  

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Pärnu Vanalinna Põhikooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ning koolile teatavaks tehtud isikuandmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Vanalinna kooli andmekaitsespetsialist: Katrin Saagim, sekretar@vanalinn.parnu.ee