Viimased uudised

Õppevahendite väljastamine augustis

Õppevahendite väljastamine õpilastele kooliraamatukogust augustis: 16.august 9.00-11.00 – 2.klass 11.00-13.00…

Loe edasi..

9-ndate klasside lõpuaktus

Pärnu Vanalinna Põhikooli 9-ndate klasside LÕPUAKTUS 19.juuni kell 12 Kontserdimajas.…

Loe edasi..

Kooliaasta lõpu aktused

11.juunil toimuvad klassijuhatajatunnid ja aktused: 1.-4.klass 8.30 klassijuhataja tund 9.30…

Loe edasi..

4.-7.ndate klasside spordipäevad

Nüüdseks on spordiraja läbinud ka suuremad. Säravaid silmi ja toredaid…

Loe edasi..

Algklasside spordipäev

Täna toimus algklassidel sportlik päev, oli palju põnevat ja vahvat!

Loe edasi..

Arhiiv

Sündmuste kalender

Sisu nägemiseks kliki sündmusel

Tundide kellaajad

 

1. tund 8.30-9.15
2. tund 9.25.10.10 I söögivahetund 10.10-10.30
3. tund 10.30-11.15 II söögivahetund 11.15-11.35
4. tund 11.35-12.20 III söögivahetund 12.20-12.40
5. tund 12.40-13.25
6. tund 13.35-14.20
7. tund 14.30-15.15
8. tund 15.15-16.00

 

 

Pikapäevarühma ajakava

Pikapäevarühma ajakava (esmaspäevast neljapäevani):

Esmaspäeval 12.20-16.05

Teisipäeval  13.25-16.05

Kolmapäeval 12.20 -16.05

Neljapäeval 12.20-16.05

PIKAPÄEVARÜHM ASUB KABINETIS 105 ehk 1.b klassiruumis.

Õpetaja Eda Käsper eda.kasper@vanalinn.parnu.ee

Esmaspäevast neljapäevani saavad õpilased sooritada pikapäevarühma ruumis kell 15.20-16.05 tegemata hindelisi töid juhul, kui nad on sellest eelnevalt aineõpetajat teavitanud.

Rohkem infot

2020/2021 õppeaasta koolivaheajad

1) I vaheaeg 19. oktoober 2020. a kuni 25. oktoober 2020. a;
2) II vaheaeg 23. detsember 2020. a kuni 10. jaanuar 2021. a;
3) III vaheaeg 22. veebruar 2021.a kuni 28.veebruar 2021. a;
4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 19. aprill 2021. a kuni 25. aprill 2021. a;
5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 14. juuni 2021. a kuni 31. august 2021. a.

Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2020/2021 õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

 

Tasemetööd:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.

Trimestrite ajad

I trimester 01.09.-27.11.2020 (59 koolipäeva)

II trimester 30.11.2020-12.03.2021 (57 koolipäeva)

III trimester 15.03.2021-11.06.2021 (59 koolipäeva)

Meie kool videos

Käitumisjuhend COVID-19 haiguse ennetamiseks ja võimalike haigusjuhtumite korral

  • Koolis on õppeprotsess planeeritud selliselt, et vajadusel on valmisolek loobuda kontaktõppest ning korraldada õppetöö osaliselt või täies mahus distantsõppena;
  • töö ümberkorraldamisel koolis (sh klasside ja/või kooli sulgemine) lähtutakse EV valitsuse ja Pärnu linna kriisikomisjoni otsustest ja suunistest ning Terviseameti nõuetest ja juhenditest;

Loe edasi…

Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Terviseameti soovitused õppetöö korraldamisel koroonaviiruse leviku tingimustes

Õppetöö toimub võimalikult tavapäraselt. Haridusasutuste töökorralduse eesmärgiks on vältida asutuse täielikku distantsõppele viimist. Nakkusohu kasvades peavad haridusasutused olema valmis õppetöö vormi muutmiseks. Töö korraldatakse vajadusel ümber eelkõige hoone, asutuse või piirkonna kaupa, võttes arvesse kohalikke olusid…

Loe edasi…

Õpilaspiletid

 

Õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotuse korral tuleb tellida duplikaat.

Täpsem info

Isikuandmete kaitse põhimõtted

 

Pärnu Vanalinna Põhikooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ning koolile teatavaks tehtud isikuandmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Vanalinna kooli andmekaitsespetsialist on Väino Tuisk, vaino@vanalinn.parnu.ee ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik Katrin Saagim, sekretar@vanalinn.parnu.ee
Tutvu Pärnu Vanalinna Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.