Viimased uudised

Lõpuaktus 2020

Aktusele on palutud õpetajad ja lapsevanemad.

Arvutite ja tahvelarvutite laenutamine

Koolist saab laenutada kodus õppimise ajaks sülearvuteid ja tahvelarvuteid. Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu…

Linnapea pöördumine õpilastele ja lapsevanematele

Armas õpilane! Kui me eelmisel nädalal Sulle koolis ütlesime, et järgmised kaks nädalat teeme õppetööd…

Arhiiv

Sündmuste kalender

Sisu nägemiseks kliki sündmusel

Tundide kellaajad

 

1. tund 8.30-9.15
2. tund 9.25.10.10 I söögivahetund 10.10-10.30
3. tund 10.30-11.15 II söögivahetund 11.15-11.35
4. tund 11.35-12.20 III söögivahetund 12.20-12.40
5. tund 12.40-13.25
6. tund 13.35-14.20
7. tund 14.30-15.15
8. tund 15.15-16.00

 

 

Pikapäevarühma ajakava

Pikapäevarühma ajakava (esmaspäevast neljapäevani):

Esmaspäeval 12.20-16.00

Teisipäeval  13.25-16.00

Kolmapäeval 13.25-16.00

Neljapäeval 12.20-16.00

PIKAPÄEVARÜHM ASUB KABINETIS 205 ehk 1.b klassiruumis.

Rohkem infot

2019/2020 õppeaasta koolivaheajad

1) I vaheaeg 21. oktoober 2019. a kuni 27. oktoober 2019. a;

2) II vaheaeg 23. detsember 2019. a kuni 5. jaanuar 2020. a;

3) III vaheaeg 24. veebruar 2020.a kuni 1. märts 2020. a;

4) IV vaheaeg (v.a 12. klass) 20. aprill 2020. a kuni 26. aprill 2020. a;

5) V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 10. juuni 2020. a kuni 31. august 2020. a.

Eksamid ja tasemetööd

Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2019/2020 õppeaastal:

Eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles – 10. juuni 2020. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

Tasemetööd:

3. klassi tasemetöö eesti keel  – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö loodusõpetus  – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööd eesti keel  – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö loodusõpetus  – 24.–25. september 2019. a.

Trimestrite ajad

I trimester 01.09.-26.11.2019 (58 koolipäeva)

II trimester 27.11.2019-06.03.2020 (58 koolipäeva)

III trimester 7.03.2020-5.06.2020 (59 koolipäeva)

Meie kool videos

1. klassi vastuvõtt 2020

 

Hea lapsevanem! Pärnu linnas määrab lapsele elukohajärgse põhikooli Pärnu linnavalitsuse haridusosakond, kasutades selleks e-keskkonda ARNO. Kool määratakse lapsele rahvastikuregistri andmete alusel automaatselt, seega ei pea lapsevanem kooli registreerimiseks eraldi avaldust esitama. Aluseks võetakse lapse elukohaandmed 10. märtsi seisuga ning kooli kaugus lapse elukohast. Täpsem info

Õpilaspiletid

Esimane õpilaspilet on igale õpilasele tasuta. Õpilaspileti kaotuse korral tuleb tellida duplikaat. Täpsem info

Isikuandmete kaitse põhimõtted

Pärnu Vanalinna Põhikooli poolt töödeldavad isikuandmed tulenevad kehtivast seadusandlusest ning koolile teatavaks tehtud isikuandmed hoitakse rangelt konfidentsiaalsetena. Vanalinna kooli andmekaitsespetsialist on Väino Tuisk, vaino@vanalinn.parnu.ee ja isikuandmete kaitse eest vastutav isik Katrin Saagim, sekretar@vanalinn.parnu.ee
Tutvu Pärnu Vanalinna Põhikooli isikuandmete töötlemise tingimustega.