Matemaatika ja loodusained – Ele Jaanimägi

Võõrkeeled – Ave Soodla

Klassiõpetajad – Tiiu Maide

Sosiaalained ja eesti keel/kirjandus – Eve Hirvela

Kehaline kasvatus, tehnoloogia ja kunstiained – Kadi Rinaldo