Õpilaskonverentsi korraldamise põhimõtted

Pärnu Vanalinna põhikoolis kirjutavad ja esitlevad õpilased 1.- 7. klassini igal aastal konverentsitöö.

Konverentsitöö on põhiosas õpilase iseseisev töö, mille tegemisel on õpilasel abiks koolipoolne juhendaja.

Konverentsitöö teema ja vormi lepib õpilane kokku juhendajatega.

Kõik õpilased esitlevad oma konverentsitööd klassikaaslastele. Parimad esinejad esinevad saalis koolikaaslastele.

Sõnaline hinnang konverentsitöö tööprotsessile, valminud töö sisule ja vormistusele ning esinemisele kantakse õpilasele klassitunnistusele.

1. – 4. klassi õpilaste KONVERENTSITÖÖ

5.-7. klassi õpilase KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND

Nõuded 5.-7. klassi loovtöö esitlemisele

5.-7. klassi õpilase loovtöö näidis/juhend koos abiküsimustega

Õpikeskuse õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND