Õpilaskonverentsi korraldamise põhimõtted

Pärnu Vanalinna põhikoolis kirjutavad ja esitlevad õpilased 1.- 7. klassini igal aastal konverentsitöö.

Konverentsitöö on põhiosas õpilase iseseisev töö, mille tegemisel on õpilasel abiks koolipoolne juhendaja.

Konverentsitöö teema ja vormi lepib õpilane kokku juhendajatega.

Kõik õpilased esitlevad oma konverentsitööd klassikaaslastele. Parimad esinejad esinevad saalis koolikaaslastele.

Sõnaline hinnang konverentsitöö tööprotsessile, valminud töö sisule ja vormistusele ning esinemisele kantakse õpilasele klassitunnistusele.

 

Kirjaliku töö juhend

1. – 4. klassi õpilaste KONVERENTSITÖÖ

Videotutvustus 1.-4. klassile.

5.-7. klassi õpilase KIRJALIKE TÖÖDE KOOSTAMISE JUHEND

Õpikeskuse õpilaste UURIMISTÖÖDE KIRJUTAMISE JUHEND

 

Nõuded konverentsitööle ja esitlemisele, näidis

Nõuded 5.-7. klassi konverentsi/loovtöö esitlemisele

5.-7. klassi õpilase konverentsi/loovtöö näidis/juhend koos abiküsimustega