LOGOPEED

Logopeed toetab õpilaste arengut, aidates kaasa kõne nende valdkondade arengule, mis on vajalikud õppekava omandamiseks koolis. Logopeedi töö eesmärgiks on kommunikatsioonivõime, st suulise ja kirjaliku kõne loome- ja mõistmisoskuse, hääle ning mitteverbaalse suhtlemise arendamine ja/või parandamine, kujundamine ja taastamine.

Logopeed selgitab välja kõnepuuete ja eesti keeles erinevate raskuste põhjused ning vastavalt sellel planeerib individuaalse töö konkreetse õpilasega või rühmaga. Töö tempo ja raskuse valikul lähtutakse õpilase suulise ja kirjaliku kõne vigade liigist ning eelnevalt omandatud oskustest- töö tempo ja raskusaste on vastavuses õpilase võimetega. Õpilane on pidevalt tähelepanu keskpunktis, saades sellega kindlustunde ning võimalikult palju eduelamusi.

 

MERIKE TRUMM

KONTAKTID

E-mail: merike.trumm@vanalinn.parnu.ee

VASTUVÕTUAJAD

Kohtumine logopeediga on võimalik kokku leppida e-maili teel.