Pärnu Vanalinna Põhikool teeb koostööd Keskkonnainvesteeringute Keskusega õpilaste keskkonnateadliku käitumisharjumuse väljakujunemiseks.

Keskkonnateadlikkuse programmi eesmärk on kujundada arusaam, et inimene on osa loodusest, meie majandustegevuse ja kultuuri jätkusuutlikkus sõltub loodusest ning keskkonnakaitse ja -kasutuse vahel peab valitsema tasakaal. Programmist toetatakse tegevusi, mille teemaks on säästva keskkonnakasutuse põhimõtete, looduse ja inimühiskonna seoste, looduses toimuvate protsesside ja elurikkuse tundmaõppimine. Allikas: https://www.kik.ee/et/toetatav-tegevus/keskkonnateadlikkuse-programm-0

lepingu sõlmimise kuupäev rahastus
Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste keskkonnateadliku käitumisharjumuse kujundamise projekt “Keskkond ja mina” 15.06.2021 7000.00
Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste keskkonnateadliku käitumisharjumuse kujundamise projekt “Keskkond ja mina” 21.06.2019 7840.00
Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste keskkonnateadliku käitumisharjumuse kujundamise projekt “Keskkond ja mina” 12.06.2018 3096.00
Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste keskkonnateadliku käitumisharjumuse kujundamise projekt “Keskkond ja mina” 20.06.2017 9108.00
Pärnu Vanalinna Põhikooli õpilaste keskkonnateadliku käitumisharjumuse kujundamise projekt “Keskkond ja mina” 18.04.2016 5998.00
Pärnu Vanalinna Põhikooli keskkonnahariduslik projekt “Keskkonda ja mina IV” 18.11.2014 6319.20
Pärnu linna algklasside õpilaste keskkonnalaager 03.06.2014 6322.00
Pärnu linna algklasside õpilaste keskkonnalaager 10.12.2013 11115.09
Pärnu Vanalinna Põhikooli keskonnahariduslik projekt “Keskkonda ja mina III” 10.12.2013 13228.60
Pärnu linna algklasside õpilaste keskkonnalaager 18.12.2012 9984.10
Pärnu Vanalinna Põhikooli keskonnahariduslik projekt “Keskkonda ja mina II” 18.12.2012 14902.14
Pärnu Vanalinna Põhikooli keskonnahariduslik projekt “Keskkonda ja mina II” 13.06.2012 19071.44
Pärnu linna algklasside õpilaste keskkonnalaager 13.12.2011 8490.50
Pärnu Vanalinna Põhikooli keskkonnahariduslik projekt “Keskkond ja mina” 13.12.2011 18325.44