Meie kool liitus VEPA Käitumisoskuste Mängu programmiga 2014 aastal. Programmi eesmärk on kaasa aidata õpilaste eneseregulatsiooni, sotsiaalsete oskuste ja keskendumisvõime arendamisele.

Meie koolis rakendavad VEPA metoodikat klassiõpetajad ja matemaatikaõpetaja Klaarika Prii.  Metoodika omandamiseks on õpetajad läbinud õppeaasta jooksul 24-tunnise koolituse ning saanud jooksvalt ka VEPA mentori toetust. Mentor on külastanud nende tunde, aidanud kohandada metoodikat vastavalt õpetaja vajadustele ja nõustanud metoodika rakendamisega seotud küsimustes.

VEPA on tõenduspõhine metoodika, mis sai alguse USA-s (Good Behavior Game, GBG, nime all) ja mille mõju lapse käekäigule tulevikus on tõestatud mitmete uuringutega. Eestis toimub VEPA programm alates 2014. aastast ja seda on katsetatud 106 koolis üle Eesti.

VEPA metoodika eripära seisneb selles, et mänguliste võtete abil õpetatakse lastele tähelepanu ümberlülitamist ja oma käitumise kohandamist vastavalt olukorrale. Suur rõhk on pandud ka tunnustamisele ja üksteise märkamisele.

Rohkem informatsiooni VEPA kohta leiab leheküljelt www.vepa.ee ning  brošüürist VEPA kodu, mis tutvustab VEPA elementide kasutamist kodukeskkonnas (www.issuu.com).

2019. veebruaris valmis meie õpilaste ja õpetajate kaasabil VEPA metoodikat tutvustav video