HOOLEKOGU KOOSSEIS 2020/21 õppeaastal

Hoolekogu dokumendid

1. Annette Tšitškan hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja, annette.tsitskan@gmail.com
2. Külli Post hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja
3. Marge Lumisalu lastevanemate esindaja
4. Marie Soosaar-Virta lastevanemate esindaja
5. Tiia Ots hoolekogu sekretär, lastevanemate esindaja
6. Mariann Nurmeste-Isand lastevanemate esindaja
7. Marju Danziger õppenõukogu esindaja, õppekeskuse esindaja
8. Christel Mölder lastevanemate esindaja
9. Karin Rahuvarm lastevanemate esindaja
10. Kaspar Kõiva lastevanemate esindaja
11. Anu Mürk lastevanemate esindaja
12. Hanna Kriiska vilistlaste esindaja
13. Diana Veskimägi õppenõukogu esindaja
14. Tiiu Maide õppenõukogu esindaja
15. Anne Kaare õppenõukogu esindaja
16. Eve Hirvela õppenõukogu esindaja
17. Stella Laineste õpilaseesinduse esindaja
18. Andro Oviir lastevanemate esindaja
19. Clelia Madi lastevanemate esindaja
20. Reet Saksing lastevanemate esindaja
21. Andres Sooniste linnavalitsuse esindaja