HOOLEKOGU KOOSSEIS 2022/23 õppeaastal

Hoolekogu dokumendid

Nimi Roll
1. Annette Tšitškan vanemate esindaja, hoolekogu esimees (annette.tsitskan@gmail.com)
2. Renata Püss vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
3. Liina Savi vanemate esindaja
4. Anneli Metsa vanemate esindaja
5. Tiia Ots vanemate esindaja, hoolekogu sekretär
6. Mariann Nurmeste-Isand vanemate esindaja
7. Christel Mölder vanemate esindaja
8. Karin Rahuvarm vanemate esindaja
9. Kaspar Kõiva vanemate esindaja
10. Anu Mürk vanemate esindaja
11. Andro Oviir vanemate esindaja
12. Clelia Madi vanemate esindaja
13. Liisi Kirch
vanemate esindaja
14. Marie Soosaar- Virta vanemate esindaja
15. Varje Tipp kooli pidaja esindaja
16. Hanna Kriiska vilistlaste esindaja
17. Marju Danziger õppenõukogu esindaja, õppekeskuse esindaja
18. Diana Veskimägi õppenõukogu esindaja
19. Tiiu Maide õppenõukogu esindaja
20. Anne Kaare õppenõukogu esindaja
21. Eve Hirvela õppenõukogu esindaja
22. Killu Lembit õpilaseesinduse esindaja