HOOLEKOGU KOOSSEIS 2023/24 õppeaastal

Hoolekogu dokumendid

Nimi Roll
1) Andres Sooniste kooli pidaja esindaja
2) Annette Tšitškan vanemate esindaja, hoolekogu esimees (annette.tsitskan@gmail.com)
3) Renata Püss vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
4) Liina Savi vanemate esindaja
5) Anneli Metsa vanemate esindaja
6) Karmen Koppel vanemate esindaja
7) Mariann Nurmeste-Isand vanemate esindaja
8) Christel Mölder vanemate esindaja
9) Karin Rahuvarm vanemate esindaja
10) Anu Mürk vanemate esindaja
11) Andro Oviir vanemate esindaja
12) Clelia Madi vanemate esindaja
13) Liisi Kirch vanemate esindaja
14) Kadri Riitsaar vanemate esindaja
15) Katrin Paulus vanemate esindaja
16) Marie Heleen Moloney õpilasesinduse esindaja
17) Marju Danziger õppenõukogu ja õpikeskuse esindaja
18) Diana Veskimägi õppenõukogu esindaja
19) Anne Kaare õppenõukogu esindaja
20) Eve Hirvela õppenõukogu esindaja
21) Hanna Kriiska vilistlaste esindaja
22) Kaspar Kõiva kooli toetava organisatsiooni esindaja