HOOLEKOGU KOOSSEIS 2018 – 2019 õppeaastal

Hoolekogu dokumendid

Nimi Esindaja
1. Jelena Nazarova kooli pidaja esindaja
jelena.nazarova@gmail.com
2. Annette Tšitškan hoolekogu esimees, lastevanemate esindaja
annette.tsitskan@gmail.com
3. Marge Lumisalu lastevanemate esindaja
4. Pille Peetsalu lastevanemate esindaja
5. Ilona Taal lastevanemate esindaja
6. Tiia Ots hoolekogu sekretär, lastevanemate esindaja
7. Mariann Nurmeste lastevanemate esindaja
8. Marju Danzinger õppenõukogu esindaja, õpikeskuse esindaja
marju.danziger@vanalinn.parnu.ee
9. Cristel Mölder lastevanemate esindaja
10. Karin Rahuvarm lastevanemate esindaja
11. Jane Tamm lastevanemate esindaja
12. Anu Mürk lastevanemate esindaja
13. Hanna Kriiska vilistlaste esindaja
14. Diana Veskimägi õppenõukogu esindaja
diana@vanalinn.parnu.ee
15. Tiiu Maide õppenõukogu esindaja
16. Anne Kaare õppenõukogu esindaja
17. Eve Hirvela õppenõukogu esindaja
18. Katariina Shalda õpilaseesinduse esindaja
19. Andro Oviir lastevanemate esindaja
20. Clelia Madi lastevanemate esindaja
21. Külli Post hoolekogu aseesimees, lastevanemate esindaja
post.kylli@gmail.com