HOOLEKOGU KOOSSEIS 2021/22 õppeaastal

Hoolekogu dokumendid

Nimi Roll
1. Annette Tšitškan vanemate esindaja, hoolekogu esimees (annette.tsitskan@gmail.com)
2. Külli Post vanemate esindaja, hoolekogu aseesimees
3. Marge Lumisalu vanemate esindaja
4. Marie Soosaar-Virta vanemate esindaja
5. Tiia Ots vanemate esindaja, hoolekogu sekretär
6. Mariann Nurmeste-Isand vanemate esindaja
7. Christel Mölder vanemate esindaja
8. Karin Rahuvarm vanemate esindaja
9. Kaspar Kõiva vanemate esindaja
10. Anu Mürk vanemate esindaja
11. Andro Oviir vanemate esindaja
12. Clelia Madi vanemate esindaja
13. Liisi Kirch
vanemate esindaja
14. Renata Püss vanemate esindaja
15. Liina Savi vanemate esindaja
16. Hanna Kriiska vilistlaste esindaja
17. Marju Danziger õppenõukogu esindaja, õppekeskuse esindaja
18. Diana Veskimägi õppenõukogu esindaja
19. Tiiu Maide õppenõukogu esindaja
20. Anne Kaare õppenõukogu esindaja
21. Eve Hirvela õppenõukogu esindaja
22. Marta-Liisa Õun õpilaseesinduse esindaja
23. Varje Tipp kooli pidaja esindaja