Pikapäevarühma ajakava (esmaspäevast neljapäevani):

Esmaspäeval 12.20 – 16.00

Teisipäeval 12.20 – 16.00

Kolmapäeval 12.20 – 16.00

Neljapäeval 12.20 -16.00

PIKAPÄEVARÜHM ASUB KABINETIS 205

Õpetaja Eda Käsper eda.kasper@vanalinn.parnu.ee

Esmaspäevast neljapäevani saavad õpilased sooritada pikapäevarühma ruumis kuni 16.00ni tegemata hindelisi töid juhul, kui nad on sellest eelnevalt aineõpetajat teavitanud.

Rühma töökorralduse põhimõtted: 

  • Rühma töö toimub õpetaja poolt koostatud tööplaani alusel, arvestades kooli õppe- ja kasvatustöö üldeesmärke.
  • Pikapäevarühmas käiakse esimese tunni jooksul võimalusel koos õpetajaga jalutamas, kelgutamas, pargis mängimas jne. Seejärel on aeg koduste tööde tegemiseks ja järeltöödeks. Võimalusel juhendab pikapäevarühma õpetaja koduste tööde tegemist.
  • Soovi korral saavad vanemad lapsele tellida lisaeine (vt toitlustamine). Lisaeine söömine on kell 13.25 – 13.35  (neile kes pikapäeva rühmas ei käi) ja 13.25 – 13.50(neile kes käivad pikapäeva rühmas).  Reedeti rühm ei tööta ja einet osta ei saa.
  • Rühm on mõeldud 1. – 9. klassi õpilasele, kes soovivad tuge õppetööst vaba aja sisustamisel, koduste õpiülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist huvialategevusele.
  • Vanem saab soovi korral pikapäevarühma õpetajaga kohtuda pikapäevarühma tööaegadel.
  • Palume vanematel kasutada oma lapse õpilaspäevikut, et saata teade pikapäevarühma õpetajale (näiteks info selle kohta, kui mõnel päeval peab laps tavapärasest erineval ajal pikapäevarühmast lahkuma) või kirjutada pikapäevarühma õpetajale Stuudiumi vahendusel. Ka pikapäevarühma õpetaja jagab vanemale vajalikku infot lapse õpilaspäeviku kaudu.
  • Õpilane võetakse pikapäevarühma vanema taotluse alusel. Taotluse saab vanem täita ARNOs http://arno.parnu.ee/