HEV KOORDINAATOR

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEV koordinaator) korraldab koolis ja kooliväliselt haridusliku erivajadusega õpilase õppe ja arengu toetamiseks vajalikku abi ja koostööd.

HEV koordinaator toetab ja juhendab õpetajat haridusliku erivajaduse väljaselgitamisel, teeb ettepanekuid edaspidiseks pedagoogiliseks tööks, koolis pakutavate õpilase arengut toetavate meetmete rakendamiseks või lisauuringute tegemiseks ning ühelt haridustasemelt teisele ülemineku toetamiseks.

 

HEDE MARTŠENKOV

KONTAKTID

Telefon: +372 56878400

E-mail: hede.martshenkov@vanalinn.parnu.ee

VASTUVÕTUAJAD

Peamajas:

T          8:00-15:00

K          8:00-15:00

N          8:00-15:00

Vajalik eelnev registreerimine e-maili või telefoni teel.