Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2019/2020 õppeaastal:

Eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles – 10. juuni 2020. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

Tasemetööd:

3. klassi tasemetöö eesti keel  – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö loodusõpetus  – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööd eesti keel  – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö loodusõpetus  – 24.–25. september 2019. a.