Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2022/2023 õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
5) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

Riiklikud tasemetööd:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 19. –22. september 2022. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

(3) III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
3) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

Koolisisesed tasemetööd õpitulemuste hindamiseks:

1.- 3. klassi komplekstasemetöö, mis on koostatud kõikide õppeainete õpitulemusi silmas pidades – mai;

4. klassi matemaatika tasemetöö – mai;

5. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;

6. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;

7. klassi matemaatika tasemetöö – juuni;

Koolisisene üleminekueksam:

8. klassi matemaatika üleminekueksam – mai.