Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2018/2019 õppeaastal.

  • eesti keel 3. juuni 2019. a
  • matemaatika 10. juuni 2019. a
  • valikeksam kas bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles 13. juuni 2019. a

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane järgmise aasta 1. veebruariks.

Tasemetööd

3. klassi tasemetöö eesti keeles 8. mai 2019. a

3. klassi tasemetöö matemaatikas 15. mai 2019. a

4. klassi tasemetöö loodusõpetuses 02. oktoober 2018. a

6. klassi tasemetöö eesti keeles 14. mai 2019. a

6. klassi tasemetöö matemaatikas 21. mai 2019. a

7. klassi loodusõpetuse tasemetöö 25. september 2018. a