Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2020/2021 õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 28. mai 2021. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 3. juuni 2021. a;

3) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 9. juuni 2021. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

Tasemetööd:

Kui kool on riiklikus valimis, siis sooritatakse tasemetööd kindlasti neil aegadel.

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 23.–24. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 30. september – 1. oktoober 2020. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) loodusõpetus (kirjalik) – 21.–22. september 2020. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 28.–29. september 2020. a.