Põhikooli lõpueksamite ning tasemetööde õppeained ja ajad 2021/2022 õppeaastal:

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) eesti keel (kirjalik) – 30. mai 2022. a;

2) matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2022. a;

3) valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 14. juuni 2022. a;
4) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 14.–15. juuni 2022. a.

Põhikooli kolmanda lõpueksami valiku teeb õpilane 1. veebruariks.

Riiklikud tasemetööd:

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:

1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti keel (kirjalik) – 28.- 29 september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 6.–7. oktoober 2021. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) matemaatika (kirjalik) – 14.–17. september 2021. a;
2) eesti (kirjalik) – 28.–29. september 2021. a;
3) loodusõpetus (kirjalik) – 4.–5. oktoober 2021. a;
4) inglise keel (kirjalik) – 8. oktoober; 11. oktoober 2021. a;
7) inglise keel (suuline) – 8. oktoober; 11.–13. oktoober 2021. a.

Koolisisesed tasemetööd õpitulemuste hindamiseks:

1.- 3. klassi komplekstasemetöö, mis on koostatud kõikide õppeainete õpitulemusi silmas pidades, toimub maikuus.

4. klassi matemaatika tasemetöö toimub maikuus.

5. klassi matemaatika tasemetöö – 7. juuni

6. klassi matemaatika tasemetöö – 8. juuni

7. klassi matemaatika tasemetöö – 10. juuni

Koolisisene üleminekueksam:

30. mai 8. a ja b klassi matemaatika üleminekueksam

31. mai 8.v klassi matemaatika üleminekueksam