KOOLISOTSIAALNÕUSTAJA
Signe Pärtel

KONTAKTID

Telefon: +372 520 8289
E-mail: signe.partel@vanalinn.parnu.ee

VASTUVÕTUAJAD

Suur maja
Esmaspäev 7.45-13.00
Teisipäev 07:45 – 16.00 
Kolmapäev 07:45 – 16.00
Neljapäev 7.45 – 9.00
Reede 7.45-15.00

Õpikeskus
Neljapäev 9.00- 14.30

Vajalik eelnev registreerimine e-posti või telefoni teel.

KOOLISOTSIAALNÕUSTAJA 
Liis Hanschmidt

KONTAKTID

Telefon: +372 544 402 44
E-mail: liis.hanschmidt@vanalinn.parnu.ee

VASTUVÕTUAJAD

Õpikeskus
E-K 8.00 – 12.20

Vajalik eelnev registreerimine e-posti või telefoni teel.

Koolisotsiaalnõustaja põhiülesanded on:

  • koolis ilmnevate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine;
  • õpilaste ühiskonda integreerimine;
  • kohanemis-, käitumis-, ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine;
  • kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel.

Sotsiaalnõustaja tegevusvaldkonda jäävad koolikohustuse mittetäitmine-, õpi-, käitumis-, ja kohanemisraskused, koolivägivald ja sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalpedagoogiline tegevus tugineb koostöövõrgustikule lapsega kokku puutuvate inimeste ja instantside vahel. Individuaaltöö toimub juhtumitöö põhimõtetest lähtuvalt.

Sotsiaalnõustaja koostööpartneriteks koolis on HEVKO, koolipsühholoog, logopeed, kooli medõde, klassijuhatajad ja aineõpetajad.  Väljastpoolt kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, noorsoopolitsei jt.