Signe Pärtel
Pärnu õppenõustamiskeskuse tugispetsialist

KONTAKTID

Telefon: +372 56 926 281
signe.partel@onk.parnu.ee
signe.partel@vanalinn.parnu.ee

 

VASTUVÕTT  a, b ja c klasside õpilased:
Vajalik eelnev registreerimine e-posti või telefoni teel.

ESMASPÄEVAL 07:45 – 14:30
TEISIPÄEVAL 07:45 – 15.30 (vastuvõtuaeg 08:00- 13.20)
KOLMAPÄEVAL 07:45 – 14.00
REEDEL 07:45 – 13.00

Kärt Lai
Pärnu õppenõustamiskeskuse tugispetsialist

KONTAKTID

Telefon: +372 56297700
E-post: kart.lai@onk.parnu.ee

 

VASTUVÕTT VANALINNA KOOLI ÕPIKESKUSES:
(Õpikeskuse õpilased)

ESMASPÄEV 8:00-14.00
TEISIPÄEV 8:00-14.00
KOLMAPÄEV 8:00-12:30
NELJAPÄEV 8:00-12:30
REEDE 8:00-12:30.

Vastuvõtt Pärnu Õppenõustamiskeskuses (Metsa 1, II korrus):
E ja T 14:00-16.00
K 12.30-16:00
N 12:30-16:30

Vastuvõtu aja palume spetsialistiga eelnevalt kokku leppida

Koolisotsiaalnõustaja põhiülesanded on:

  • koolis ilmnevate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine;
  • õpilaste ühiskonda integreerimine;
  • kohanemis-, käitumis-, ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine;
  • kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel.

Sotsiaalnõustaja tegevusvaldkonda jäävad koolikohustuse mittetäitmine-, õpi-, käitumis-, ja kohanemisraskused, koolivägivald ja sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalpedagoogiline tegevus tugineb koostöövõrgustikule lapsega kokku puutuvate inimeste ja instantside vahel. Individuaaltöö toimub juhtumitöö põhimõtetest lähtuvalt.

Sotsiaalnõustaja koostööpartneriteks koolis on HEVKO, koolipsühholoog, logopeed, kooli medõde, klassijuhatajad ja aineõpetajad.  Väljastpoolt kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, noorsoopolitsei jt.