Jälgi meie tegevusi Facebookis

Signe Pärtel
Koolisotsiaalnõustaja

 

KONTAKTID

Telefon: +372 56 926 281
signe@onk.ee
signe.partel@vanalinn.parnu.ee

 

VASTUVÕTT  a, b ja c klasside õpilased:
Vajalik eelnev registreerimine e-posti või telefoni teel.

ESMASPÄEVAL 7.45-15.15
TEISIPÄEVAL 7.45-13.20
KOLMAPÄEVAL 7.45-14.00
REEDEL 7.45-12.15

Rohelsaar Gädy
Õpikeskuse koolisotsiaalnõustaja

 

KONTAKTID

Telefon: +372 581 89 451
E-post: gady@onk.ee

 

VASTUVÕTT:
(Õpikeskuse õpilased)

ESMASPÄEV  8:00-12.30
TEISIPÄEV     8:00-12.30
KOLMAPÄEV 8:00-12.30

Koolisotsiaalnõustaja põhiülesanded on:

  • koolis ilmnevate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine;
  • õpilaste ühiskonda integreerimine;
  • kohanemis-, käitumis-, ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine;
  • kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel.

Sotsiaalnõustaja tegevusvaldkonda jäävad koolikohustuse mittetäitmine-, õpi-, käitumis-, ja kohanemisraskused, koolivägivald ja sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalpedagoogiline tegevus tugineb koostöövõrgustikule lapsega kokku puutuvate inimeste ja instantside vahel. Individuaaltöö toimub juhtumitöö põhimõtetest lähtuvalt.

Sotsiaalnõustaja koostööpartneriteks koolis on koolipsühholoog, logopeed, kooli medõde, klassijuhatajad ja aineõpetajad.  Väljastpoolt kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, noorsoopolitsei jt.