SOTSIAALNÕUSTAJA

Koolisotsiaalnõustaja põhiülesanded on:

  • koolis ilmnevate sotsiaalsete probleemide ennetamine ja lahendamine;
  • õpilaste ühiskonda integreerimine;
  • kohanemis-, käitumis-, ja õpiprobleemidega õpilaste ning nende vanemate sotsiaalse tegutsemisvõime ja toimetuleku toetamine;
  • kooli ja kodu koostöö süvendamine õpi- ja käitumishäiretega õpilaste aitamisel ja suunamisel ning nende probleemide ennetamisel.

Sotsiaalnõustaja tegevusvaldkonda jäävad koolikohustuse mittetäitmine-, õpi-, käitumis-, ja kohanemisraskused, koolivägivald ja sotsiaalne tõrjutus. Sotsiaalpedagoogiline tegevus tugineb koostöövõrgustikule lapsega kokku puutuvate inimeste ja instantside vahel. Individuaaltöö toimub juhtumitöö põhimõtetest lähtuvalt.

Sotsiaalnõustaja koostööpartneriteks koolis on HEVKO, koolipsühholoog, logopeed, kooli medõde, klassijuhatajad ja aineõpetajad.  Väljastpoolt kooli on koostööpartneriteks kohaliku omavalitsuse sotsiaalosakond, noorsoopolitsei jt.

SIGNE PÄRTEL

LIIS HANSCHMIDT

KONTAKTID

Telefon: +372 5208289

E-mail: signe.partel@vanalinn.parnu.ee

 

VASTUVÕTUAJAD

Peamajas:

E         7:45-13:00

T          7:45-16:00

K          7:45-16:00

N         7:45-8.30; 12.40-14.30

R         7:45-14.30

Õpikeskuses:

N          9:00-12:40

Vajalik eelnev registreerimine e-maili või telefoni teel.

 

KONTAKTID

Telefon: +372 54440244

E-mail: liis.hanschmidt@vanalinn.parnu.ee

 

VASTUVÕTUAJAD

Õpikeskuses:

E          8:00-12:20

T          8:00-12:20

K          8:00-12:20

Vajalik eelnev registreerimine e-maili või telefoni teel.