21. sajandi hariduspoliitika üheks märksõnaks on “kaasav haridus” so kõikide õpilaste kaasamise põhimõte, mille eesmärgiks on võrdsete võimaluste tagamine kvaliteetse ja võimetekohase põhihariduse omandamiseks.  Et ka reaalselt saaks toimida võrdsuse printsiip, on meie koolis võimalik õpilasel saada lisaabi õppekava omandamisel.

Õpilaste nõustamise ja õpiabi osutamise eesmärgil töötab meie koolis:

  • abiõpetaja,
  • aineõpetajate konsultatsioonid,
  • töötavad õpiabi- ja pikapäevarühmad,
  • toimuvad kõneravitunnid,
  • koduõpe,
  • rakendatakse vajadusel individuaalseid õppekavasid,
  • suunatakse pedagoogilis-psühholoogilistele uuringutele.