ERIPEDAGOOG

Eripedagoog aitab üles leida ning tegeleda igaühe tugevate ja arendamist vajavate külgedega, aitab arendada õppija potentsiaali olemaks iseseisev, vastutav, paindlik ja leidlik.

Eripedagoog teeb koostööd lapsevanemate, õpetajate, teiste erialaspetsialistide ja kolleegidega ning nõustab vajadusel.

 

PILLE ÕIS

KONTAKTID

Telefon: +372 5228739

E-mail: pille.ois@vanalinn.parnu.ee

VASTUVÕTUAJAD

Kohtumine eripedagoogiga on võimalik kokku leppida e-maili või telefoni teel.